Ce acte iti trebuie pentru cununia civila in 2022?

  • Acte, Nuntă

Pentru oficierea căsătoriei, atât pentru cea civilă, cât și pentru cea religioasă, este nevoie de mai multe documente. Iată lista completă:

Cei care au decis să facă marele pas în 2022 și să spună „da” în fața ofițerului de stare civilă este bine să știe că pentru asta e nevoie de o serie de documente, dar și de un certificat medical prenupțial. Căsătoria se va încheia după 10 zile calendaristice, respectiv între a 11-a și a 14-a zi de la data depunerii actelor în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Locul încheierii căsătoriei este sediul serviciului de stare civilă din localitatea competentă. 

Acte necesare căsătoriei în 2022:

  1. actul de identitate al viitorilor soți, în original și în copie;
  2. certificatul de naștere al viitorilor soți, în original și în copie;
  3. certificat prenupțial – un certificat medical privind starea sănătăţii, valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii, care trebuie să conţină menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
  4. dacă unul din soți a mai fost căsătorit anterior, trebuie aduse și documentele în original și copie (traduse și legalizate, dacă e cazul) din care să reiasă că a fost desfăcută căsătoria anterioară și că persoana se poate căsători din nou (actul de divorț sau un certificat de deces al fostului soț, în funcție de situație);
  5. declarație din care să rezulte că cei doi soți nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.

S-ar putea să te intereseze și

Doar membrii Eventhub PRO au acces la această funcționalitate